NASA sẽ bắn tiểu hành tinh tiến gần Trái Đất

Các nhà khoa học tại NASA lên kế hoạch phóng thử nghiệm phi thuyền khiến tiểu hành tinh tiến gần Trái Đất phải thay đổi quỹ đạo.